دانشکده طب ایرانی- جلسات دفاع
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای دکتر مصطفی صولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای دکتر مصطفی صولتی دانشجوی دکترای تخصصی Ph.D طب ایرانی، با عنوان «  ارزیابی اثر فراورده های مکیدنی(حب) تهیه شده از شیرین بیان بر گرفتگی و خشونت صدا »  روز یک شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر امید صادق پور، جناب آقای دکتر رضا ثمره ای
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی): سرکار خانم دکتر سمیه ماهروزاده، جناب آقای دکتر علی قبادی، جناب آقای دکتر امیر حسین جمشیدی ، سرکار خانم دکتر سیده صدیقه یوسفی
نماینده معاونت آموزشی دانشکده :جناب آقای دکتر علی قبادی


 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.36784.130804.fa
برگشت به اصل مطلب