دانشکده طب ایرانی- جلسات دفاع
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای محمود ونایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای محمود ونایی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، تحت عنوان « بررسی و تحلیل نوآوری های طبی محمد بن زکریای رازی و ابن سینا» روز یک شنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر محمدرضا رجب نژاد
نماینده معاونت آموزشی دانشکده : سرکار خانم دکتر آسیه شجاعی
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی): جناب آقای دکتر حامد آرضایی ،جناب آقای دکتر مجید دادمهر ،جناب آقای دکتر فرید قاسم لو ،سرکار خانم دکتر آسیه شجاعی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.36784.129873.fa
برگشت به اصل مطلب