دانشکده طب ایرانی- جلسات دفاع
جلسه پیش دفاع پایان نامه خانم سمانه حمزه لوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه خانم سمانه حمزه لوی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی ، تحت عنوان «  تصحیح و بررسی کتاب نخبه الطب از میرزاابو علی احمد»  روز یک شنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر حامد آرضایی
اساتید محترم مشاور: جناب آقای دکتر محسن باغبانی
نماینده معاونت آموزشی دانشکده : سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی):  جناب آقای دکتر محمد صدر، جناب آقای دکتر علی قبادی ، سرکار خانم دکتر منیژه عبدالهی ،سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.36784.129872.fa
برگشت به اصل مطلب