دانشکده طب ایرانی- جلسات دفاع
پیش دفاع پایان نامه خانم شهربانو اسدی آق بلاغ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
پیش دفاع  پایان نامه خانم شهربانو اسدی آق بلاغ، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، با عنوان « بررسی سیاحت نامه های صفویه با محوریت سلامت و بهداشت» روز شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ ساعت ۸:۰۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر محمد رضا رجب نژاد
نماینده معاونت آموزشی دانشکده :سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی):  جناب آقای دکتر محمد صدر، جناب آقای دکتر علی قبادی، جناب آقای دکتر امیر مهدی طالب، سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده


نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.36784.129819.fa
برگشت به اصل مطلب