دانشکده طب ایرانی- معرفی
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها


معرفی رئیس دانشکده:
ریاست دانشکده: جناب آقای دکتر امیرحسین جمشیدی

رتبه علمی: استادیار
پست الکترونیک: jamshidiamyahoo.com
اطلاعات تماس: ۵۵۶۳۹۶۶۶-۰۲۱
 CV


معرفی دفتر ریاست:
مسئول دفتر ریاست:
آقای سید مهدی جلیلی


 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.29274.49882.fa
برگشت به اصل مطلب