دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • گروه‌های آموزشی
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • فناوری اطلاعات
 
 به روزرسانی: 1401/3/7

بازدیدهای 24 ساعت گذشته: 25516
بازدیدهای روز جاری: 25516
کاربران حاضر در پایگاه: 0

 

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای دکتر مصطفی صولتی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/23 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای دکتر مصطفی صولتی دانشجوی دکترای تخصصی Ph.D طب ایرانی، با عنوان «  ارزیابی اثر فراورده های مکیدنی(حب) تهیه شده از شیرین بیان بر گرفتگی و خشونت صدا »  روز یک شنبه مورخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر امید صادق پور، جناب آقای دکتر رضا ثمره ای
اساتید مشاور: جناب آقای دکتر حمیدرضا خلخالی
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی): سرکار خانم دکتر سمیه ماهروزاده، جناب آقای دکتر علی قبادی، جناب آقای دکتر امیر حسین جمشیدی ، سرکار خانم دکتر سیده صدیقه یوسفی
نماینده معاونت آموزشی دانشکده :جناب آقای دکتر علی قبادی


 

 

دفعات مشاهده: 2689 بار   |   دفعات چاپ: 116 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای محمود ونایی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای محمود ونایی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، تحت عنوان « بررسی و تحلیل نوآوری های طبی محمد بن زکریای رازی و ابن سینا» روز یک شنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۹:۰۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر محمدرضا رجب نژاد
نماینده معاونت آموزشی دانشکده : سرکار خانم دکتر آسیه شجاعی
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی): جناب آقای دکتر حامد آرضایی ،جناب آقای دکتر مجید دادمهر ،جناب آقای دکتر فرید قاسم لو ،سرکار خانم دکتر آسیه شجاعی

دفعات مشاهده: 2875 بار   |   دفعات چاپ: 219 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه پیش دفاع پایان نامه خانم سمانه حمزه لوی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/2 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه خانم سمانه حمزه لوی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی ، تحت عنوان «  تصحیح و بررسی کتاب نخبه الطب از میرزاابو علی احمد»  روز یک شنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر حامد آرضایی
اساتید محترم مشاور: جناب آقای دکتر محسن باغبانی
نماینده معاونت آموزشی دانشکده : سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی):  جناب آقای دکتر محمد صدر، جناب آقای دکتر علی قبادی ، سرکار خانم دکتر منیژه عبدالهی ،سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده


دفعات مشاهده: 2774 بار   |   دفعات چاپ: 129 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کامبخت بادامچی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
جلسه پیش دفاع پایان نامه آقای کامبخت بادامچی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، با عنوان « بررسی سیر تاریخی دانش جراحی در دوره ی تمدن اسلامی ( از قرن سوم تا سیزدهم هجری قمری)» روز شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ساعت ۱۰:۰۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر محمد رضا رجب نژاد
نماینده معاونت آموزشی دانشکده : جناب آقای دکتر علی قبادی
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی):  ناب آقای دکتر محمد صدر، جناب آقای دکتر امیر مهدی طالب ،جناب آقای دکتر ابراهیم ذاکر ،جناب آقای دکتر علی قبادیدفعات مشاهده: 2785 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیش دفاع پایان نامه خانم شهربانو اسدی آق بلاغ

 | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
پیش دفاع  پایان نامه خانم شهربانو اسدی آق بلاغ، دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی، با عنوان « بررسی سیاحت نامه های صفویه با محوریت سلامت و بهداشت» روز شنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ ساعت ۸:۰۰  ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ و راهنما به شرح ذیل برگزار شد.
ﺍساتید محترم ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ: جناب آقای دکتر محمد رضا رجب نژاد
نماینده معاونت آموزشی دانشکده :سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زاده
ﺩﺍﻭﺭان محترم (خارجی و داخلی):  جناب آقای دکتر محمد صدر، جناب آقای دکتر علی قبادی، جناب آقای دکتر امیر مهدی طالب، سرکار خانم دکتر سمیه ماهرو زادهدفعات مشاهده: 2845 بار   |   دفعات چاپ: 130 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر